Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.

Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.

Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.

Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.

Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.
Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.

Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.

 

Ý tưởng kinh doanh: Lấy thành tâm là gốc, chất lượng sản phẩm là sinh mệnh, dịch vụ là sự bảo đảm, và hài lòng của khách hàng là mục tiêu.

Sứ mệnh doanh nghiệp: Thành tâm, sáng tạo và kế thừa kinh nghiệm lâu đời để hướng tới tương lai phát triển bền vững hòa cùng sự phát triển của thế giới.

Tầm nhìn doanh nghiệp: Hướng tới mục tiêu mỗi ngôi nhà đều có thang máy để mỗi người đều có thể hưởng thụ sự thuận tiện do thang máy Huy Hoàng đem lại.

Văn hóa doanh nghiệp: Thành thật và giữ chữ tín với khách hàng, lấy con người và sự trung thực làm gốc để tạo ra giá trị cho khách hàng!

Bằng kinh nghiệm, sự tận tâm và những sản phẩm chất lượng cao; thang máy Huy Hoàng luôn mong muốn mang đến cuộc sống tiện nghi và công việc kinh doanh thuận lợi cho quý khách hàng.

 

Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.

Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.

Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.

Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.

Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.
Văn hoá kinh doanh, Sứ mệnh và Tầm nhìn.